Myslite už teraz na budúcnosť vašich detí. Spolu s nimi vyberte tú správnu školu.
logo

DOKUMENTY
Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy
na Slovensku pri Spojenej škole v Poltári

- Kolektívna zmluva
- Splnomocnenie

- Dodatok č.1 ku KZ na roky 2018-2023