Myslite už teraz na budúcnosť vašich detí. Spolu s nimi vyberte tú správnu školu.

Odborný výcvik

Praktický výcvik

Kurzy

Deň otvorených dverí 2017

Dvere Spojenej školy v Poltári boli otvorené pre všetkých záujemcov, ktorí uvažujú o štúdiu na našej škole. Deň otvorených dverí sa uskutočnil 27.10.2017
a bol určený predovšetkým pre žiakov základných škôl, ale aj širokej verejnosti.

Naši žiaci spolu so svojimi pedagógmi pripravili prezetácie svojich odborov a predvedli svoje zručnosti a výrobky. Návštevníci DOD si mohli prezrieť odborné učebne pre lesnícke a poľnohospodárske odbory, jazykovú učebňu, chemické laboratórium, učebňu informatiky. Žiaci si mohli ďalej prezrieť cukrárenské dielne, dielne pre poľnohospodárske odbory, mohli si vyskúšať jazdu na traktoroch. Pri školskej telocvični bola pripravená prezentácia zručností v lesníckych odboroch. Návštevníci sa mohli zoznámiť s modernou technikou určenou pre práce v lese a na poli.

 

Dúfame, že z podujatia ste odchádzali plní pekných zážitkov a dojmov z prezentácie Spojenej školy v Poltári.


Deň otvorených dverí - archív z minulých rokov