Myslite už teraz na budúcnosť vašich detí. Spolu s nimi vyberte tú správnu školu.

Odborný výcvik

Praktický výcvik

Kurzy

Kontakt

Adresa: Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár
Telefón:047/422 22 64, 047/422 22 92
Fax:047/422 22 64
E-mail:soup.poltar@mail.t-com.sk
Web: www.soupoltar.edu.sk

Riaditeľ:

Mgr. Dušan Zdechovan - 047/4222264, O905 458919

Zástupca riaditeľa - teoretické vyučovanie:

Zástupca riaditeľa pre organ. zložku SOŠ ,Železničná 5 , 987 01 Poltár
Mgr. Erika Talánová - 0905 405 288

Ekonomické oddelenie:

Ing. Anna Lukáčová: 047 422 2310

Odborný výcvik:

Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
Mgr. Július Karásek - 0915 468 816

Hlavný majster odborného výcviku
Bc. Peter Jokl
- 0905 253 620


Školský internát:

Vedúci vychovávateľ
Mgr . Mária Franíková
- 0918 617 931Učitelia - Stredná odborná škola


Ing. Adriana Morháčová
Ing. Zoltán Ostranský
Ing. Eva Giertlová
Mgr. Dušan Babka
PhDr. Katarína Koldová
Mgr. Erika Pavlíková
Ing. Peter Bíro
Ing. Ivana Pribišanová
Ing. Elena Melichová
Mgr. Tomáš Nociar
Mgr. Milica Jozafová
Mgr. Milan Oravec
Ing. Michaela Melichová

Majstri OV

Mária Galátová
Ružena Bodnárová
Mgr. Jolana Obročníková
Bc. Ján Pop
Bc. Jozef Kántor
Martin Kántor
Milan Kocúr

Vychovávatelia

Pajdová Elena
Kojnok Miroslav

Chránená dielňa
Pavel Kindernaj
Jozef Nemec

Účtovníčky

Katarína Barkáčová
Andrea Krňanová

Prevádzkoví zamestnanci

Ján Uhrín
Janka Marková
Marcela Beňová

Školská jedáleň

Viera Vaneková - vedúca ŠJ

Kuchárky

Viera Gajdošová
Blanka Liptáková
Alena Hogová

Autoškola

Bohuslav Galát