Myslite už teraz na budúcnosť vašich detí. Spolu s nimi vyberte tú správnu školu.

Odborný výcvik

Praktický výcvik

Kurzy

Cukrárenská výroba

 

OBJEDNÁVANIE CUKRÁRENSKÝCH VÝROBKOV

Objednávky na zákusky, cukrovinky a ďalšie výrobky cukrárskej výroby Spojenej školy sa podávajú každý štvrtok od 11,00-12 ,00
- okrem prázdnin a sviatkov.


Cukrárska výroba v súčasnosti zásobuje hlavne bufet, ktorý sa nachádza v našom areáli. Umožňuje záujemcom pochutnať si v jeho príjemnom prostredí na čerstvých zákuskoch z našej produkcie, alebo objednať si zákusky a torty na rodinné oslavy a iné sviatočné príležitosti. Do budúcnosti plánujeme najskôr rozšírenie sortimentu podľa požiadaviek zákazníkov. Po rozšírení prevádzky by bolo možné zásobovať aj iné predajné miesta.

C E N N Í K - ZÁKUSKY
cenník platný od 1.2.2020

Kontakt

Objednávky - osobne, alebo telefonicky na čísle: 0918 239 045

Stravovacia prevádzka


Súčasťou školy je kuchyňa a jedáleň, ktoré boli v minulosti využívané na stravovanie študentov a personálu. neskôr pribudla možnosť stravovania aj pre zamestanancov iných organizácií v rámci mesta.
V súčastnosti ich využívame aj na pripravovanie rozličných spoločenských a rodinných osláv (stužkové, svadby) podľa požiadaviek obyvateľov mesta a okolia.

Kontakt:


CENNÍK
STRAVOVANIA
platný od 1.9.2019

047 4223354