Myslite už teraz na budúcnosť vašich detí. Spolu s nimi vyberte tú správnu školu.
logo

Odborný výcvik

Praktický výcvik

Kurzy

Dvojročné odbory

Sú určené pre žiakov, ktorí skončili základnú školu v nižších ročníkoch. Tí ktorí majú záujem môžu navštevovať kurz na doplnenie základného vzdelania a po jeho úspešnom ukončení pokračovať v trojročných odboroch.

4579 F 00 Lesná výroba

Odbor pripravuje budúcich pracovníkov na vykonávanie jednoduchých prác v lesnej výrobe:

Odbor je vhodný pre dievčatá a chlapcov so zmyslom pre prácu v prírode so živými organizmami.

4572 F 00 Poľnohospodárska výroba


Absolventi získajú základné zručnosti potrebné v poľnohospodárskej výrobe:

2982 F 00 Potravinárska výroba


Absolventky získajú základné zručnosti nevyhnutné pre prácu v potravinárskej výrobe

2752 F Výroba úžitkového skla