Myslite už teraz na budúcnosť vašich detí. Spolu s nimi vyberte tú správnu školu.

Odborný výcvik

Praktický výcvik

Kurzy

Verejné obstarávanie a súťaže

PONUKA NEPOTREBITEĽNÉHO MAJETKU

Ponuka neupotrebiteľného majetku
v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom BBSK

 

Obchodná verejná súťaž - prenájom majetku

Súhrnná správa o zákazkach z nízkou hodnotou s cenami vyššími
ako 1000,00 €od 1.10.2013 do 31.12.2013

Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (Oprava strachy v Rovňanoch)

Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (Oprava strechy na budove odborného výcviku)

 

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2017

- Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Nákup radiátorov s príslušenstvom na opravy a výmeny svojpomocne
(20.1.2017)

- Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Nákup radiátorov s príslušenstvom na opravy a výmeny svojpomocne
(1.2.2017)

- Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Montáž a demontáž radiátorov
(5.2.2017)

- Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Dodanie učebných pomôcok pre farmárov
(12.2.2017)

- Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Vykonanie revízie budovy DM elektroinštalácii s bleskozvodov
(9.3.2017)

- Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Montáž elektoinštalácie, prekládka v garážach
(28.3.2017)

- Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Nákup železného materiálu na opravu garážových dverí v hale
(19.4.2017)

- Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Vykonanie revízie elektrických spotrebičov v škole.
(30.8.2017)

- Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Nákup lepidla na lepenie dlažby (25kg) balenie
(26.9.2017)

- Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Nákup radiátorov - komplet s príslušenstvom
(26.9.2017)

- Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Nákup obkladačiek a dlažby
(25.9.2017)

- Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Nákup plechu na predelenie plochy v hale
(27.9.2017)

- Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Nákup železného materiálu na predelenie priestoru v hale
(27.9.2017)

- Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Výroba a montáž oceľovej deliacej steny
(3.11.2017)

 

Súhrnné správy o zákazkach z nízkou hodnotou 2017


Súhrnná správa I.Q 2017
Súhrnná správa II.Q 2017

Súhrnná správa III.Q 2017
Súhrnná správa IV.Q 2017

VÝROČNÁ SPRÁVA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ ZA ROK 2017PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2018

Plán verejného obstarávania r.2018 - DODATOK


Súhrnná správa I.Q. 2018

Súhrnná správa II.Q. 2018
Súhrnná správa III.Q. 2018
Súhrnná správa IV.Q. 2018

ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU

- Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Nákup všeobecného potravinárskeho tovaru, mlieka a mliečnych výrobkov
(2.1.2018)

- Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Výroba a osadenie kovovej brány so zárubňou v stredisku Rovňany.
(16.4.2018)

- Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Výroba a osadenie kovovej brány so zárubňou v stredisku Rovňany o rozmeroch 360x400cm.
(23.5.2018)

- Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Učebnice cudzieho jazyka
(06.9.2018)

- Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Nákup dielenských stolov pre dielne
(12.11.2018)

- Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Plynový kotol s príslušenstvom
(15.11.2018)

OBCHODNÉ VEREJNÉ SÚŤAŽE

- OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - Prenájom nebytových priestorov na prízemí budovy Školského internátu, Spojená škola Poltár.
Podrobnosti OVS
(2.8.2018)
- VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ - Prenájom plochy strechy internátu nachádzajúceho sa na Železničnej ulici v Poltári.
Podrobnosti VOS
(24.8.2018)
- OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - Prenájom nebytových priestorov na prízemí budovy POU, Spojená škola Poltár.
Podrobnosti OVS
(30.11.2018)

PONUKA NEPOTREBITEĽNÉHO MAJETKU r. 2018

Ponuka neupotrebiteľného hnuteľného majetku - AVIA
detail ponuky

Ponuka neupotrebiteľného majetku - DHM
detail ponuky

 


Výzvy na predkladanie ponúk 2018


Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO

- Osobný automobil do autoškoly s dvojitým ovládaním

Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO

- Trenažér osobného auta pre autoškoly

Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO

- 9 miestny automobil na prevoz žiakov

Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO

- Traktor s výbavou pre autoškolu

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2019
Súhrnná správa I.Q. 2019
Kvartálna správa o zákazkách s nízkymi hodnotami 1.Q.2019

Súhrnná správa II.Q. 2019

Súhrnná správa III.Q. 2019

Súhrnná správa IV.Q. 2019


Výzvy na predkladanie ponúk 2019

Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO

- Elektrická etážová pec

Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO

- Oprava kúrenia

Výzva na predloženie cenovej ponuky
(prieskum trhu) pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Názov predmetu zákazky:
"Rekonštrukcia interiérového povrchu telocvične"

Výzva (pdf)
Príloha č.1 (pdf)
Príloha č.2 (pdf)
Príloha č.3 (pdf)

ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU r.2019

- Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Nákup zdvíhacieho zariadenia s príslušenstvom
(2.8.2019)

- Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Prestrešenie vchodu do internátu
(4.9.2019)

- Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Rekonštrukcia podlahy haly v Rovňanoch
(12.11.2019)

 

OBCHODNÉ VEREJNÉ SÚŤAŽE

- OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
1
- Nebytové priestory na prízemí budovy POU súpisné číslo 289- Spojená škola Poltár. (36,45 m2)
2- Nebytové priestory na prízemí budovy POU súpisné číslo 289- Spojená škola Poltár. (12,00 m2)
Podrobnosti OVS
(30.10.2019)

 

ROK 2020

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2020
- zoznam zákaziek pre plán VO 2020
Kvartálna správa o zákazkách s nízkymi hodnotami

Súhrná správa 1 Q 2020
Kvartálna správa o VO za 1.Q.2020
Súhrná správa 2 Q 2020
Súhrná správa 3 Q 2020
Súhrná správa 4 Q 2020

Výzvy na predkladanie ponúk 2020

Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO

- Poľnohospodárske stroje

 

 

ZÁZNAMY Z PRIESKUMU TRHU

- Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
(3.2.2020)

- Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Nákup pekárenských výrobkov
(3.2.2020)

- Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Nákup všeobecného potravinárskeho tovaru, mlieka a mliečnych výrobkov
(3.2.2020)

- Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Nákup čerstvé ovocie a zelenina
(3.2.2020)

Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Dezinfekčný stojan - COVID-19
(21.05.2020)