Myslite už teraz na budúcnosť vašich detí. Spolu s nimi vyberte tú správnu školu.

Odborný výcvik

Praktický výcvik

Kurzy

ZMLUVY - OBJEDNÁVKY - FAKTÚRY

ZMLUVY

OBJEDNÁVKY

FAKTÚRY

SÚHRNNÉ SPRÁVY O ZÁKAZKÁCHDňom 1.1.2015 sú zmluvy, objednávky a faktúry zverejňované v zmysle čl. III, ods. 1.2. metodického pokynu predsedu č. 003/2011/MP BBSK na
CENTRÁLNOM REGISTRI ZMLÚV BBSK
adresa: https://crz.vucbb.sk/organizacie/42195462