Myslite už teraz na budúcnosť vašich detí. Spolu s nimi vyberte tú správnu školu.

Odborný výcvik

Praktický výcvik

Kurzy

Autoškola


Základom činnosti autoškoly v súčasnom období sú povinné kurzy pre študentov poľnohospodárskych a lesníckych odborov.
Pre študentov z ostatných odborov ponúkame možnosť:

Všetky súčasné aktivity plánujeme do budúcnosti rozširovať a skvalitňovať. Podľa požiadaviek ich môžeme rozširovať a inovovať ich sortiment.

CENNÍK AUTOŠKOLA

cenník platný od 1.9.2019

Kontakt:

0915 056777