Myslite už teraz na budúcnosť vašich detí. Spolu s nimi vyberte tú správnu školu.

Odborný výcvik

Praktický výcvik

Kurzy

Kurzy

Okrem základného štúdia v našej odbornej škole máme pre Vás aj ďalšie ponuky rozširujúcich kurzov a záujmových činností: