Myslite už teraz na budúcnosť vašich detí. Spolu s nimi vyberte tú správnu školu.

Odborný výcvik

Praktický výcvik

Kurzy

 

Školský vzdelávací program


Školské vzdelávacie programy platné od 1. 9. 2012

 

ŠkVP Cukrárstvo
ŠkVP Farmárstvo
ŠkVP Lesná výroba
ŠkVP Lesné hospodárstvo
ŠkVP Lesníctvo
ŠkVP Poľnohospodárstvo
ŠkVP Potravinárska výroba
ŠkVP Potravinárstvo

Učebné plány pre všetky odbory plátné od 1.9.2013 počínajúc 1. ročníkom


Učebný plán - Cukrár

Učebný plán - Farmárstvo
Učebný plán - Lesná výroba
Učebný plán - Lesné hospodárstvo - nadstavba
Učebný plán - Mechanizátor lesnej výroby
Učebný plán - Poľnohospodárstvo - nadstavba
Učebný plán - Potravinárska výroba
Učebný plán - Potravinárska výroba - nadstavba